คอร์ดเพลง บ่ได้ฮัก – กู่แคน School

0

คอร์ดเพลง บ่ได้ฮัก/ ศิลปิน กู่แคน School

คอร์ดกีต้าร์เพลง บ่ได้ฮัก

 

เนื้อเพลง บ่ได้ฮัก

 บ่เคียดเลยแม้ว่าเจ้าถิ่มอ้าย มันบ่ตายดอกแค่เจ้าไม่แคร์ บ่ได้เป็นผู้แพ้กะเพราะว่าอ้ายบ่ได้แข่งกับไผ ให้เจ้าไปคั่นว่าเจ้าฮักเขา คั่นเขาฮักเจ้าอ้ายนี้กะแฮงสิดีใจ เลิกกับเจ้าอ้ายกะสิหาใหม่ หามื้อได๋กะได้ส่ำผู้สาว ฮอดยามหนาวกะต้องหาคนกอด กอดผู้ได๋กะบ่คือกอดเจ้า กอดคนใหม่คิดฮอดคนเก่า คิดฮอดเจ้าซู้เขาคนอื่น * บ่ได้ฝืนความฮู้สึก แค่คิดพ้อแค่อ้ายคิดเห็น แค่คิดฮอดเจ้าเล่นๆ เป็นจั่งได๋น้อผู้สาวเก่าอ้าย โอ้…โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอละน้อ ** บ่ได้ฮักแค่ใจอ้าย มันคิดฮอดเจ้าหลายเด้หล่า คิดฮอดแฮงยามกินเหล้า คิดฮอดเจ้ายามอ้ายเมาคือหมา ถึงเฮาสิเลิกกันแล้ว ถึงเบิดแล้วคำสัญญา เมายามได๋อ้ายกะคึดเห็นหน้า ส่ำผีบ้าล่ะน้อคนเมา *** บ่ได้ฮักแค่ใจอ้าย มันแค่คิดฮอดหลายกว่าเก่า คงมีความสุขน้อล่ะอยู่กับเขา อ้ายมีคนใหม่กะยังคิดฮอดเจ้า ยามเมาแฮงๆ ซ้ำ ( * , ** , *** ) คงมีความสุขน้อล่ะอยู่กับเขา อ้ายมีคนใหม่กะยังคิดฮอดเจ้า ยามเมาแฮงๆ

Share.

About Author

Leave A Reply